webinar register page

Webinar banner
MAĞARA KAZILARIYLA ANADOLU PREHİSTORYASI
PROGRAM
09.45-10.00 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Oğuz TEKİN
Prof. Dr. Necmi KARUL

I. OTURUM
Moderatör: Doç. Dr. Cevdet Merih EREK
10:00-10:20 Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN “Anadolu Paleolitik Arkeolojisinde Bir Ekol: Karain”
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:50 Prof. Dr. İsmail ÖZER “Kuzey Batı Anadolu’da Yeni Bir Paleolitik Dönem Buluntu Alanı: İnkaya Mağarası”
10:50-11:00 Tartışma
11:00-11:20 Prof. Dr. İsmail BAYKARA “Orta Paleolitik Dönem Üçağızlı II Mağarası - Hatay, Türkiye”
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN “Elbistan Keçe Mağarası Kazısı”
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Doç. Dr. Deniz SARI “İnhisar Gedikkaya Mağarası 2019-2021 Yılı Kurtarma Kazılarına Ait İlk Değerlendirmeler”
12:20-12:30 Tartışma
12:30-12:50 Iraz Aslı YAMAN - Umutcan DOĞAN “Yusufun Kayası Mağarası: Final Epipaleolitik ya da Çok Erken Bir Akeramik Neolitik?”
12:50-13:00 Tartışma
13:00-13:50 Ara

II. OTURUM
Moderatör: Doç. Dr. Deniz SARI
13:50-14:10 Doç. Dr. Cevdet Merih EREK “Sezonluk Bir Anadolu’lu Natufian İstasyonu: Direkli Mağarası”
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:40 Doç. Dr. Çiler ALGÜL - Dr. Orkun Hamza KAYCI - Doç. Dr. Semra BALCI “Eşek Deresi Mağarası: Orta Toroslarda Epipaleolitik Dönem”
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Prof. Dr. Metin KARTAL “Güneybatı Toroslar’da Epipaleolitik Dönem’e Açılan Yeni Bir Kapı: Kızılin Kazıları”
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:40 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Mete AKSAN - Dr. Yavuz AYDIN - Eşref ERBİL “Ballık Mağarası: Batı Anadolu’da Yeni Bir Epipaleolitik Merkez”
15:40-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Doç. Dr. Hamza EKMEN “Dağlık Karadeniz Peyzajında Bir Mağara Yerleşimi: İnönü Mağarası”
16:10-16:20 Tartışma
16:20-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

May 10, 2022 09:45 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU AKMED.