webinar register page

Webinar banner
15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu | 15th International ANAMED Annual Symposium
Değişim Rüzgarları: Anadolu’da Çevre ve Toplum

Tarihler: 29-30 Nisan 2021

Düzenleyenler: John Haldon ve Chris Roosevelt

Son zamanlarda çevresel değişikliklerin insan toplumlarını ve siyasi sistemleri nasıl etkilediği konusu bilim camiası dahil olmak üzere farklı çevrelerden ilgi görmeye başladı. Bu durum sadece tarihçiler için değil, politikacılar ve geleceğe dair planları olanlar için de önemli sonuçlar doğurabilir. 15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu, yalnızca son araştırmaları dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda hem iklim koşulları ve/veya değişimleri hem de toplumsal olayları kanıtlara dayandırarak aralarındaki karmaşık ilişkiyi ve bağı tartışmayı amaçlamaktadır.

İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. Çeviriyi görüntüleyebilmek için Zoom uygulamasının en güncel versiyonunun yüklü olması gerekmektedir.

---

Winds of Change: Environment and Society in Anatolia

Dates: 29–30 April 2021

Conveners: John Haldon and Chris Roosevelt

The question of how environmental disruptions affect human societies and political systems has begun to attract a great deal of attention from the scientific community and the general public and can have significant consequences not just for historians but also for policymakers and future planning. The 15th International ANAMED Annual Symposium aims not only to showcase recent research but also to engage with both specific evidence for climatic conditions or changes—textual, scientific, or other—and specific evidence for societal phenomena—archaeological, historical, or other—to discuss the complicated range of correspondences and/or correlations between them.

English-Turkish simultaneous translation will be provided. Please make sure to download the latest version of Zoom in order to have the translation option.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ANAMED Information.