webinar register page

Webinar banner
Ankara’nın Tarihi Su Kaynakları ve Kırkgöz Kaptajı
Konferansın ilk bölümünde Ankara’nın su havzaları ve antik su kaynaklarına ilişkin kısa bilgiler verilecek, sonrasında antik su kaynaklarının Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl başkentin ana kaynağı haline getirilmeye çalışıldığı anlatılacaktır.
İkinci bölümde ise çok az kişinin bildiği Kırkgöz Kaptajı’nın 2021 yılında yeniden keşfedilme süreci kaptajla ilgili belgeler, tarihi ve güncel bilgiler eşliğinde açıklanacaktır.
Konferans, su kaynağının şehre kazandırılmasını tartışmaya açmayı da amaçlamaktadır.

Apr 21, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU VEKAM.