webinar register page

Webinar banner
Antik Karia'da Günlük Yaşam: Nysa’dan Geç Antik ve Erken Bizans Dönemlerine Ait Metal Objeler
Karia Bölgesi’nde bulunan Nysa, Hellenistik Dönem’den Anadolu Selçuklular Dönemi’ne kadar yerleşim görmüş̧ önemli bir eğitim ve bilim merkezidir. Anadolu’dan Kutsal Topraklar’a giden hac yolu üzerinde olması dolayısıyla Erken Bizans Dönemi’nde de önemini korumuştur. Arkeolojik kazılarda forum, meclis ve cadde gibi kamusal yapılarda bulunan metal objeler tipolojik olarak çeşitlilik sunmaktadır. Aralarında tıp ve eczacılık aletleri, mutfak gereçleri, sürahiler, takılar, bıçaklar, anahtarlar ve asma kilitlerin bulunduğu metal objeler, Hristiyanlığın yeni yayıldığı bu geçiş döneminde Nysa’da ve daha geniş çerçevede Anadolu’da yaşayan halkın günlük yaşamına, inançlarına ve estetik anlayışlarına ayna tutmaktadır.

As an Antique Carian city, Nysa was an important center of education and science. Inhabited from the Hellenistic period to the Anatolian Seljuk period, Nysa’s significance continued during the Early Byzantine period due to its location on the pilgrimage road from Anatolia to the Holy Land. A wide range of metal objects which were found in the excavations in Nysa come from public spaces of the city such as the forum, senate, and streets. These metal objects, including medical instruments, jugs, kitchen utensils, jewelry, knives, locks, and padlocks, reflect daily life, beliefs, and aesthetic tastes of people living in Nysa and Anatolia during the transition period to Christianity.

Nov 5, 2021 07:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU AKMED.