webinar register page

Webinar banner
Yerin Ruhunu Tarihi Haritalarda Aramak: Ankara Tümülüsleri Çalışmaları
Konuşmacı: Doç.Dr. Ela Alanyalı Aral
Konferans kapsamında Ankara kent tarihinin başlangıcı kabul edilen Frig dönemi ve sonrası tümülüsleriyle oluşan özgün kurgunun tarihi haritalar üzerinden araştırılma süreci ve hava arkeolojisinin bir yöntem olarak kullanımının kentin geleceğine de yansıtılabilecek açılımları tartışılacaktır.

Oct 7, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU VEKAM.