webinar register page

Webinar banner
ANAMED Kütüphanesi Konuşmaları - Library talks
Sinan Kaya

Evrak-ı Metrukesi Üzerinden Yemen’den Viyana’ya Hüseyin Hilmi Paşa (1899-1917)

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kütüphane Konuşmaları” 6 Temmuz 2021 günü Sinan Kaya ile devam etmektedir. Bu sunumda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonları’nın 2020 yılında erişime açtığı Hüseyin Hilmi Paşa Belgeleri Koleksiyonu’nun sağladığı verilerle Hüseyin Hilmi Paşa’nın siyasi kariyerinin genel bir hikayesi verilmeye çalışılacaktır. Hüseyin Hilmi Paşa’nın Yemen valiliği sırasında yaşadığı siyasi ve sosyal olaylar, Makedonya Müfettişliği görevinde yaptıkları, 31 Mart Vakası sırasında gözlemledikleri Paşa’nın gözünden anlatılacaktır. Bunun yanında Viyana Sefirliği döneminde tuttuğu not/hesap defteri üzerinden Hüseyin Hilmi Paşa’nın sosyal çevresi ve ekonomik durumuyla ilgili bilgiler verilecektir. Sunumun son bölümünde ise kişisel arşivlerin tarih algımızı nasıl değiştireceği üzerine bir tartışma yürütülecektir. Söyleşinin moderatörlüğünü Senem Acar üstlenecek.

Jul 6, 2021 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Defne Gier.