webinar register page

Webinar banner
Erken Cumhuriyet Dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri
Müzeler haftası kapsamında düzenlecek olan söyleşide, Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman moderatörlüğünde 2019 yılında VEKAM yayınlarından çıkan ve Dr. Çiğdem Bilgen tarafından kaleme alınan Erken Cumhuriyet dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri başlıklı yayınla ilgili bir söyleşi düzenlenecektir.

Kitabın ve söyleşinin ana konusunu müzecilik çalışmalarının ivme kazandığı Erken Cumhuriyet döneminde, Tokat Müzesi arşivinde yer alan ancak günümüze kadar yayımlanmamış Tokat Müzesi defterinin incelenmesi oluşturacaktır.

May 20, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU VEKAM.