webinar register page

Webinar banner
Collaborations of University/Research Libraries - Üniversite/Araştırma Kütüphaneleri’nin İş Birliği Çalışmaları
İbrahim Farah (Balamand University), Sebastian Hierl (American Academy in Rome) and Sezin Romi (SALT) will talk about the HERMES, URBIS and BIBLIOPERA library networks and their work, respectively. / İbrahim Farah (Balamand Üniversitesi), Sebastian Hierl (Roma Amerikan Akademisi) ve Sezin Romi (SALT), parçası oldukları sırasıyla HERMES, URBIS ve BIBLIOPERA kütüphane ağlarından ve çalışmalarından bahsedecekler.

Mar 28, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nathalie Defne Gier.