webinar register page

Webinar banner
Altın Sardes'in Artemis Tapınağı ve Altın Kraliçeleri
Antik dünyanın en büyük peripteros’una sahip olan Sardes’deki Artemis Tapınağı’nın inşasına, I. Seleukos Nikator’a Anadolu’yu kazandıran Koroupedion Savaşı’ndan hemen sonra başlandığı düşünülmektedir. O dönemde ancak cellası bitirilebilen Hellenistik tapınağın, Hermogenes kanonu dışında sıra dışı bir pseudodipteros olarak yeniden yapılanması ise Hadrianus Dönemi’ne rastlamaktadır. Üvey oğlu Antiokhos ile evlenmesiyle ün yapmış Makedon kökenli Kraliçe Stratonike, Seleukosların başkentlerinden biri olan Sardes’te yaşamıştı. Konferansta, Sardes’teki arkeolojik kazılarda bulunan Stratonike’nin bağış yazıtına ve diğer kanıtlara dayanarak bu görkemli tapınağın yaratıcısının Altın Sardes’in Kraliçesi Stratonike olduğu üzerinde durulmaktadır.

Oct 19, 2020 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU AKMED.