webinar register page

Webinar banner
Kütüphane Konuşmaları
Buket Kitapçı Bayrı
Diyar-ı Rum’dan Hikayeler

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa olarak düzenlediği “Kütüphane Konuşmaları” 7 Temmuz 2020 Salı günü Buket Kitapçı Bayrı (Koç Üniversitesi) ile devam ediyor. “Diyar-ı Rum’dan Hikayeler” söyleşisinde Buket Kitapçı Bayrı doktora tezini geliştirerek yazdığı ve Kasım 2019’da Brill Yayınevi “Medieval Mediterranean” serisinden çıkan Warriors, Martyrs, and Dervishes: Moving Frontiers, Shifting Identities in the Land of Rome (13th-15th Centuries) başlıklı kitabı üzerine konuşacaktır. Kitapta, Orta Çağ Anadolu’sunda Türkçe yazılmış Battalname ve Danişmendname gibi kahramanları savaşçı ve Saltukname gibi kahramanı Abdalan-ı Rum dervişi olan epiklerin yanı sıra 13. ve 15. yüzyıllar arasında Bizanslılar tarafından yazılmış Yunanca şehitlik hikayeleri incelenmektedir. Bu hikayeler Bizanslıların ve Türk-Müslüman grupların bir arada bulunduğu ve karşılaştığı nadir Orta Çağ hikayeleridir. Kitabın başlığı, kahramanlara hikayelerde biçilen savaşçı, şehit ve derviş gibi kimliklere (role identity) gönderme yapar. Ancak kitap savaş, ölüm ve tasavvuftan ziyade bu hikayeleri birleştiren ana mekân Diyar-ı Rum’un tasvirini, sınırlarını ve algılanışını, karakterlerin bu mekândaki hareketlerini, bu mekânın Rum/Romalı, Müslüman ve Hıristiyan gibi kimliklerin belirlenmesindeki rolünü, yazar, bani ve dinleyici/okuyucu ilişkisi çerçevesinde tartışmaktadır. Yemek, aşk ve seyahat gibi başlığın okuyucuda hemen çağrışım yapmadığı ancak hikayelerde kimlikleri tanımlamada etkin olan konular da kitapta incelenmektedir. Sohbetin moderatörlüğünü Haris Theodorelis-Rigas (Koç Üniversitesi) üstlenecek. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlardan dolayı, bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmayı izlemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Jul 7, 2020 06:15 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Defne Gier.