webinar register page

Webinar banner
Lev Nikulin’in İzinde Ankara
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Erdal Bilgiç, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde; Türkiye’yi Cumhuriyet’in 10. yılında ziyaret eden Sovyet edebiyatçı
Lev Nikulin’in bu az bilinen seyahatindeki, Cumhuriyet’in kuruluş dinamiklerinin hayat bulduğu başkent Ankara’ya dair çarpıcı gözlemlerine değinilecektir.

Oct 15, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KU VEKAM.