webinar register page

Webinar banner
ANAMED Kütüphanesi Konuşmaları
Boğaziçi’nin Hafızası: Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi’nin düzenlediği “Kütüphane Konuşmaları” 15 Eylül 2020 günü M. Baha Tanman (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü) ile devam ediyor. Konuşma, 2018’de Suna Kıraç Kütüphanesi’ne bağışlanan Cahide Tamer Tarihî Yapılar Restorasyon Projeleri Koleksiyonu’ndaki “Osmanlı Yapıları” bölümünde yer alan ve geç 17. Yüzyıldan günümüze ulaşan ender sivil mimari yapılarından biri olan Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’na odaklanıyor. Klasik Türk mimarisi ve süsleme programı açısından özgün bir örnek oluşturan yalı yıllar içinde geçirdiği serüvene paralel olarak Osmanlı mimarisi içindeki konumu ve barındırdığı üslup özellikleri ekseninde değerlendirilecektir. Söyleşinin moderatörlüğünü Mustafa Ergül (Suna Kıraç Kütüphanesi) üstlenecek. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlardan dolayı, bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir.

Sep 15, 2020 06:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Defne Gier.