webinar register page

Webinar banner
ANAMED Konuşmaları - Bir Kitap Sohbeti: Avrupa Şark'ı Bilmez
ANAMED sizleri 18 Şubat 2021, Perşembe günü Zeynep Çelik’in, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıkan “Avrupa Şark’ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)” isimli yeni kitabına odaklanan bir sohbete davet ediyor. Oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihsel alanını genişletmeyi amaçlayan bu kitap hakkındaki söyleşi Zeynep Çelik, Özen Nergis Dolcerocca, Selim Sırrı Kuru ve Mehmet Fatih Uslu’nun bir araya gelmesiyle, K. Mehmet Kentel moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Avrupa Şark’ı Bilmez”, Namık Kemal’in 1872’de İbret gazetesinde yayımlanan makalesinin başlığıydı. Bu kısa deneme, Osmanlı entelektüelleri arasında, imparatorluğun tarihi ve İslam hakkında kalem oynatan Avrupalı yazarların gerçeğe aykırı anlatımlarını, saptırmalarını ve hatalarını hedef alan hararetli bir söylemin başlangıç noktası oldu.

Zeynep Çelik, Avrupa Şark'ı Bilmez'de Tevfik Fikret, Halid Ziya, Ebüzziya Tevfik, Namık Kemal, Ahmed Haşim, Şevket Süreyya, Celal Esad, Ömer Seyfeddin, Ismayıl Hakkı, Ahmed Midhat, Fatma Aliyeve Nâzım Hikmet, gibi geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet entelektüelleri arasında sürüp giden tirat ve diyaloglara yüz yıldan fazla zaman geçtikten sonra kulak vererek, oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihsel alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Moderatör ve konuşmacıların kısa biyografilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Etkinliğin dili Türkçe‘dir.

Feb 18, 2021 06:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: anamedonline anamedonline.